principal bcom bba jamnagar

Day Prayer
Monday Saraswati Stotram : Ya Kundendu Tushar Hara Dhavala
Tuesday Ganpati Shloka : Ek Dant Dayavant,Char Bhuja Dhari
Wednesday Namokar Mantra : Navkar Mantra
Thursday Art of Living : Krishnam Vande Paramanandam Vandehum
Friday Gujarati Prayer : Matri Bhav nu Pavitra Zarnu
Saturday Sarva Dharma Prarthana : Om Tatsat Shri Narayan Tu